Mededelingen


Exposities vervallen

In Beeld 99 van september j.l. was het laatste nummer waarin we exposities aankondigden, sindsdien verwijzen we daarvoor naar de Fotobond site, die er overzichtelijk en actueler méér kan opnemen, met grotere foto’s. Bekijk alle exposities op www.fotobond.nl. Deze beslissing dateert overigens al van vóór de Covid-19 perikelen. Stuur expositieberichten naar webmaster@fotobond.nl (zie het formulier op de site). Alleen voor de In Beeld nummers 102 (februari/maart ’21) en volgende óók naar de redactie (inbeeld@fotobond.nl) als de statuur van de expositie, activiteit of het jubileum een artikel in dit blad rechtvaardigt. Hier nog één expositiebericht dat we vóór de aankondiging van stoppen ontvingen, onder voorbehoud van verscherpte Covid-19 maatregelen.

Harderwijk.

In de Catharina Kapel, Klooster 1, exposeren 26 leden van AFV De Iris t/m 20 december. Elke lid toont twee heel verschillende foto’s, die tonen hoeveel variatie kan bestaan in het werk van dezelfde fotograaf. Geopend do, vr 14-17 uur, za 10.30-13 uur, en zo 20 dec. 14-17 uur.

In Beeld in 2021

Dit bondsblad verschijnt volgend jaar opnieuw 5x, d.w.z. 3x gecombineerd in print + digitaal (febr/maart, september en december), en 2x alleen-digitaal (mei en oktober) met elk ongeveer de halve omvang. De verschijningsdata zijn ca. 19 februari, 30 april, 27 augustus, 15 oktober en 3 december (‘op de mat’ resp. in de mailbox). Zie je als club, afdeling, gespreksgroep enz. aanleiding voor een artikel van enige omvang, liefst in verband met iets bijzonders (manifestatie, bekroning, jubileum enz.) meld dit dan zeer tijdig aan de redactie, zodat we het in de planning kunnen opnemen. Materiaal (tekst + foto’s) moet uiterlijk zo’n 5 weken voor de verschijningsdatum compleet bij de redactie binnen zijn, vooral de geprinte editie heeft nu eenmaal een vrij lange productietijd.

Verbinding in virustijd

Waarom sluiten we ons aan bij een fotoclub? Fotograferen kun je immers in je eentje of met anderen. Clubs bieden een platform waar je foto’s kunt tonen, waar anderen commentaar op jouw foto’s leveren, waar discussies ontstaan. Door onderlinge uitwisseling is er technische ondersteuning, er worden foto-uitjes en exposities georganiseerd. Elke club kan dit rijtje aanvullen. Toen werd het maart 2020 en kwam het coronavirus. Menige club zal zich afgevraagd hebben: hoe nu verder? We kunnen niet samenkomen en weten niet hoe lang dat gaat duren. Bij mijn club kwam al snel een voorstel om de verbinding in stand te houden. Clubavonden via Zoom en foto-opdrachten, die via de mail besproken werden. Elke 2 weken wordt een thema verstrekt, waarmee de leden aan de slag kunnen. Vervolgens zendt elk lid één foto in en worden alle foto’s verzameld op een “commentaarblad”. Dat wordt naar de leden gemaild met het verzoek elke foto te bespreken. Het is verrassend te zien wat daar uitkomt. Uitgebreid commentaar met verschillende invalshoeken, technische details, aanbevelingen en vooral: is het thema goed ingevuld. De leden kunnen de verzamelde commentaren vergelijken en tot slot krijgt elke fotograaf het laatste woord. Dit alles via mailwisseling. Inmiddels kunnen we binnen de geldende regels waarschijnlijk weer samenkomen, maar we gaan door met deze “thema-opdrachten”. Ze blijken de creativiteit te stimuleren en leveren leermomenten op. En het belangrijkste: in een moeilijke tijd, veroorzaakt door het virus, is het ons gelukt de verbinding in stand te houden.

Ineke Binnendijk, Eindhoven, www.ericamera.nl.

Open Foto Cup 2020

De eerste versie van een nieuwe wedstrijd met een open karakter. Lopende de wedstrijd moesten een aantal zaken worden aangepast vanwege de beperkingen door corona. Daardoor kon de geplande expositie in Amersfoort helaas geen doorgang vinden en zullen alle inzendingen worden getoond op 5 juni 2021 in het Icoon in Amersfoort. Het onderwerp was: 75 jaar vrijheid in verleden, heden en toekomst. We mochten een paar honderd inzendingen ontvangen. Volgens de jury, bestaande uit: Tom Meerman, Rob ’s Gravendijk en Jan Donders, waren de foto’s van hoge kwaliteit.

De juryleden hebben de inzendingen bekeken en gewogen.

De uitslag luidt: 1e prijs Magda Korthals fotonaam: Onbevangen 2e prijs Marjan Bogers fotonaam: Schreeuw om vrijheid 3e prijs Peter Van Tuijl fotonaam: Herwonnen zelf 4e en 5e prijs zijn beide van Nico Beckers: Vrijheid

Deze foto’s laten wij uiteraard hier zien en vullen die aan met 5 hooggewaardeerde willekeurig gekozen inzendingen. Carla Vermeend met Vrijheid, Carol Olerud met 75 jaar herdenken, Jille Zuidema met Transitie, Pauli Gerritsen met Onschuld, hoe lang? En Peter Zegveld met Go with the flow.

Frans Albers Coördinator OpenFotoCup 2020

Aad van de Bos (Harderwijk)

Karel Maaswinkel (Harderwijk)