Mededelingen


Uitstel en afstel

Dit nummer van In Beeld sloot daags voor Pasen af, toen nog wegens Covid-19 een lockdown tot 28 april gold. Die datum moet ongetwijfeld met enige weken worden verlengd, zodat alle ontvangen aankondigingen van exposities en activiteiten geannuleerd of op zijn minst tot het najaar uitgesteld zijn, evenals de bespreking van de Bondsfotowedstrijd, de Algemene Ledenvergadering en de Dag Foto Dag. Zie voor de meest actuele mededelingen en gloednieuwe (digitale) initiatieven in Covid-19-tijden www.fotobond.nl.

Dag Foto Dag vervalt dit jaar helemaal, de nieuwe datum is 5 juni volgend jaar in ICOON, Amersfoort-Vathorst. De ledenvergadering vindt later dit jaar schriftelijk plaats.

Inzenden kan nog wel voor Foto Individueel (tot 15 mei) en De Stad Verbeeldt (tot 15 september). Zie de bondssite voor alle bijzonderheden.

Nog vóór het echte hamsteren begon (Spaarndammerbuurt, Amsterdam; foto Wim Broekman)

Open Foto Cup

Met het thema “75 Jaar Vrijheid: in verleden, heden en toekomst” organiseert de Fotobond een open fotowedstrijd. Open, dus voor het eerst voor zowel bondsleden als niet-leden. Iedereen kan tegen geringe betaling (bondsleden de eerste 2 foto’s gratis) tot 1 oktober maximaal 10 foto’s digitaal inzenden voor deze Foto Cup 2020. Uit het werk wordt in het najaar een expositie samengesteld in het Rietveld Paviljoen, Amersfoort, en er zijn mooie (o.a. geld-) prijzen te winnen. Reglement en voorwaarden op www.fotobond.nl.

BMK

Begin maart vond de ballotage plaats voor het predicaat BMK, Bonds Meester Klasse. Dit jaar verwierven slechts 2 kandidaten de titel: Susan Leurs en Jan Moes. Bovendien mogen 14 fotografen zich ‘kandidaat-BMK’ noemen, die twee jaar aan de groep mogen deelnemen en die begeleid worden naar het predicaat. In het volgende nummer komen we hier uitgebreider op terug.

Exposities

Mail ons in deze moeilijke tijden alle concrete gegevens over wat t.z.t. hoogstwaarschijnlijk wel weer doorgaat. Omschrijf kort uitnodigend wat er hangt, en in een bijlage een foto met een lange zijde van minstens 2100 pixels, Jpeg in hoogste kwaliteit + de naam van de fotograaf in de bestandsnaam. Mailadres inbeeld@fotobond.nl. Sluiting volgende agenda 28 juli (verschijning uiterlijk 28 augustus voor de periode tot eind november). Nr. 99 van eind augustus-september is dan tevens het laatste nummer waarin we clubexposities aankondigen, voortaan verwijzen we naar de website, waarop er overzichtelijk méér opgenomen zijn. Bekijk alle exposities op www.fotobond.nl. Geen expositievermeldingen meer schept ruimte voor meer en andere artikelen in dit blad, waarvoor de ideeën in ontwikkeling zijn. Stuur expositieberichten voortaan alleen naar webmaster@fotobond.nl. Voor de nummers 100 en later toch óók tijdig naar de redactie als de statuur van de expositie of activiteit een artikel in In Beeld rechtvaardigt.

Oude Hollandse Waterlinie

Met het thema “Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie” loopt tot 30 september een fotowedstrijd voor iedereen wonend in Nederland, jong en oud, vak- of amateurfotograaf. De objecten – forten, vestingsteden, schansen, monumenten, elementen – dienen een iconische uitstraling te hebben en moeten duidelijk zichtbaar zijn. De jury let meer op creativiteit dan op techniek. Maximaal 3 foto’s van minimaal 1,5 MB, geen extreem gemanipuleerde bewerkingen, wel een korte toelichting op welke locatie de foto is genomen. Er zijn een paar geldprijzen te winnen, de winnaars worden uiterlijk 15 oktober bekend gemaakt. Zie voor meer informatie www.oudehollandsewaterlinie.nl.