Project


PIERRE PINKSE

Lid van Fotografencollectief ‘De Zutphense’ en de landelijke groep Creatief

Droombeeld

Droomwereld

“Mijn fotografie werd pas echt serieus toen ik rond 2005 een digitale camera kocht en een cursus volgde op de Volksuniversiteit in Zwolle. Daar werd ik gegrepen door de fotografie, was een ‘alleseter’ en besloot naast mijn werk als schoolleider naar de vakopleiding van de Fotovakschool te gaan.”

Fantasie 2.0

Sinds een jaar of vijf specialiseert Pierre zich in wat je zou kunnen noemen creatieve fotografie. Elke foto heeft natuurlijk te maken met creatie, maar binnen de Fotobond wordt door de Landelijke groep Creatief gesproken over het samengestelde beeld met een kunstzinnige inslag. Pierre beaamt dat deze groep veel fotografen telt die een nieuwe, andere - vaak surrealistische - wereld scheppen.

Fantasie in zout

Werk in voortgang

“Het begon in een Facebook-groepje waar fotografen elkaar opdrachten gaven om foto’s te maken aan de hand van woorden of korte uitdrukkingen. In het begin was het niveau nog niet hoog, maar het was leuk om te doen en van lieverlee kwam er meer lijn in wat we maakten. De stap naar de Landelijke Groep van de Fotobond was voor mij dan ook een logische. Een groep met een grote verscheidenheid aan fotografie die elkaar geweldig stimuleert.

Mensen en menselijk gedrag spelen in mijn fotografie een grote rol. Ik voel me wat verlegen om anderen te vragen een rol in mijn foto’s te spelen waardoor ik tegelijkertijd zowel regisseur als speler ben geworden.

Het idee voor een foto begint heel vaak met woorden te geven aan voorvallen uit het dagelijks leven. Over het concept kan ik best lang nadenken. Ook het bij elkaar zoeken van attributen of het vinden van de meest geschikte locatie vraagt soms wel wat tijd. Ik beleef drie keer plezier aan een foto. Eerst dat denkwerk, dan het werkelijk fotograferen van een reeks van foto’s en tenslotte het werken aan de samenstelling van een mooi visueel eindbeeld.”

De neuzen tellen

Marionet

Iemand een oor aannaaien

Onderdrukking

Desgevraagd vertelt Pierre me dat hij tijdens het fotograferen en de nabewerking niet alleen technisch bezig is, maar dat hij ook zijn intuïtie volgt. “Daardoor worden foto’s soms toch net weer anders dan ik oorspronkelijk had bedacht. Ik probeer humor in mijn foto’s leggen, maar ik wil ook met een zekere ondertoon verhoudingen tussen mensen en situaties laten zien, die meer dan alleen vrolijk zijn. Statements over macht of gezag of kleinburgerlijkheid b.v., maar vaak wel met enige (zelf)spot.”

Pakketje

Zweefdroom

Coronafeestje

In de foto van het ‘coronafeestje’ zie ik een figuur die ondanks het glas wijn, het feesthoedje en het roltongfluitje een wat eenzame en trieste indruk maakt. Hij wil wel vrolijk zijn in zijn tuinkas, die nu de functie heeft van isolatiecel, maar hij is het niet, zeker niet van harte. Bovendien met een buurman, of is het een boa in burger, als toezichthouder, waardoor een parallelliteit met de ‘echte wereld’ al snel gemaakt is. Zo maakt Pierre steeds een nieuwe werkelijkheid, die raakvlakken heeft met onze samenleving van alledag. Speels, vriendelijk en spottend met een diepere laag als het gaat om menselijke trekjes, voor wie het wil zien.

Voor meer van dit soort foto’s kijk op

https://fotopierre.smugmug.com/Photography/Rariteitenkabinet/

De laatste tijd is Pierre bezig met beelden die hij als droombeelden betitelt. Het zijn foto’s die minder het gimmick-achtige en verklarende karakter van het alledaagse hebben. De foto’s laten surrealistische ruimten zien, waarin een meer theatrale ‘Dali-achtige’ werkelijkheid gesuggereerd wordt. In deze foto’s verdwijnt het direct-verhalende en wordt er vooral een beroep gedaan op de beleving. Foto’s waarin hij het alledaagse lijkt te verruilen voor een wereld vol symboliek.

Portret Thérèse

Ik kan het niet laten om toch nog een prachtige portretfoto van zijn website te plukken - met toestemming overigens - vanwege de breedte van zijn fotografie. Een klassiek portret met klasse! Kijk derhalve zeker nog eens op zijn algemene website.

Op de site van de LG Creatief van de Fotobond staat een heel illustratieve film (7 minuten) over deze groep.

Peter van Tuijl

Zomerhitte fantasie