Van de voorzitter


En opeens komt de creativiteit naar boven

2020. Ik denk dat er in de geschiedenis van de Fotobond weinig jaren zijn geweest waarin zulke grote veranderingen plaatsvonden als dit jaar. De clubavonden, vergaderingen, lezingen en jureringen zijn grotendeels afgelast, tentoonstellingen en wedstrijden uitgesteld. Dat raakt aan onze kern. Ook de landelijke organisatie wordt erdoor geraakt. Geen zaal meer met ruim driehonderd man bij de jurybespreking van de Bondsfotowedstrijd. De mentoraten haperen. De afdelingen brengen geen leden meer bijeen in een zaal voor mentoraten, lezingen en wedstrijden. Daar staat tegenover dat we ons verrassend goed aanpassen aan de omstandigheden. Vergaderingen en clubavonden worden opeens gehouden met beeldbellen, tentoonstellingen gaan digitaal en jury’s doen het schriftelijk. Blijkbaar komt langs deze weg de creativiteit naar buiten die fotografen eigen is. Ook het dagelijks bestuur heeft het roer omgegooid. 2020 is het jaar waarin nieuwe digitale initiatieven worden omarmd. Kijk even mee. Digitaal 1. Fotobond In the picture is het nieuwe wekelijkse fotonieuwsbrief-magazine. Het zet de foto’s van de leden in de etalage. De inzending van foto’s loopt boven verwachting goed. Nieuwe initiatieven, zoals Clubkwesties, worden ermee onder de aandacht van de leden gebracht. Het ziet ernaar uit dat In the picture een succes wordt dat lang kan worden voortgezet. Digitaal 2. Speciaal voor fotoclubs: Een nieuw te ontwikkelen applicatie voor fotobespreking en wedstrijden. De clubleden uploaden hun foto’s, die daarna door henzelf of juryleden worden besproken. Of er worden punten toegekend. De resultaten zijn door de leden thuis in te zien, maar kunnen ook op de clubbijeenkomst worden getoond en nabesproken. Ook handig voor de Fotobond-afdelingen en persoonlijke leden. Digitaal 3. Ook dit is voor fotoclubs van belang: de ontwikkeling van een model-website. Aan te passen voor de eigen club, maar goedkoop centraal gehost. Dus eigentijdse techniek. Met een goede gebruiksaanwijzing kan de club de inhoud zelf bijhouden. Digitaal 4. Zestien afdelingen en negen landelijke groepen kregen een Zoom-abonnement aangeboden voor beeldbellen, waarmee ze hun bijeenkomsten kunnen voortzetten zonder zaal. Digitaal 5. De verdere ontwikkeling van een multifunctioneel platform. Dit platform is een uitvloeisel van het rapport Het Tweede Spoor en een eerste stap naar de uitvoering ervan. Vorig jaar in ontwikkeling genomen en dit jaar wordt de uitvoering versterkt naar voren gehaald. Let op mijn woorden: de clubs gaan dit najaar herleven, onze mogelijkheden worden ruimer dan ooit. In 2020 kwam de creativiteit naar boven…

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond

Foto: Paul Gadet, Fotografen Kollektief Reflex